มะเร็งระบบทางเดินปัสาสวะ

มะเร็งระบบทางเดินปัสาสวะ

มะเร็งระบบทางเดินปัสาสวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

 1. กระเพาะปัสสาวะ
 2. ต่อมลูกหมาก
 3. อวัยวะเพศชายหรืออวัยวะเพศชายหรือลึงค์
 4. ลูกอัณฑะ
 5. ถุงอัณฑะ
 6. ไต, ไตกรวยและท่อไต

  มะเร็งที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ, ต่อมลูกหมาก, ไต, อวัยวะเพศชาย, ลูกอัณฑะ, ถุงอัณฑะและท่อไต

สาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็งยังไม่ชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. อายุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมักพบในคนอายุ 50-70 ปี มะเร็งอัณฑะพบในคนวัยกลางคนและมะเร็งอัณฑะพบในคนหนุ่มสาว
 2. มะเร็งไตและโคนไตเกิดขึ้นพร้อมกับการอักเสบเรื้อรังและนิ่วในไตเนื่องจากยาแก้ปวดที่ขายตามเคาน์เตอร์ มะเร็งระบบทางเดินปัสาสวะ
 3. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบได้บ่อยในผู้สูบบุหรี่คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสีย้อม คนที่มีอาการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นก้อนหินในกระเพาะปัสสาวะ
 4. อาหารที่มีไขมันสูงหรือสาเหตุทางพันธุกรรมอาจทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
 5. ลูกอัณฑะที่ไม่ลงมาในถุงอัณฑะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง
 6. แรงเสียดทานเรื้อรังทำให้แผลไม่หายและกลายเป็นมะเร็งเช่นมะเร็งถุงอัณฑะ

Urinary system

 1. Bladder
 2. Prostate
 3. Penile or penile or glans
 4. Testicles
 5. Scrotum
 6. Kidney, Kidney Cone and Ureter

  The most common cancers are cancer of the bladder, prostate, kidney, penis, testicles, scrotum and ducts. Kidney

The exact cause of cancer is unclear. But there are risk factors that cause cancer Can be summarized as follows:

 1. Age of bladder cancer is often found in people aged 50-70 years, testicular cancer is found in middle-aged people and testicular cancer is found in young people.
 2. Kidney cancer and kidney cancer occur. Along with chronic inflammation and kidney stones due to over-the-counter painkillers.
 3. Bladder cancer is more common in smokers, people working in the dye industry. People with chronic inflammation or stones in the bladder. The most common cancers are cancer of the bladder
 4. High fat foods or hereditary causes can cause prostate cancer.
 5. Testicles that don’t come down in The scrotum has a high risk of cancer.
 6. Chronic friction causes the wound to not heal and become cancerous, such as the scrotum cancer.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com