มะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ เซลล์มะเร็งที่เริ่มก่อตัวบริเวณกระดูกตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเรียกว่า โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ และเซลล์มะเร็งที่มีต้นกำเนิดจากอวัยวะอื่นแล้วแพร่กระจายไปยังกระดูกซึ่งเรียกว่าโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินั้นพบได้ไม่บ่อยนัก มักเกิดขึ้นในกระดูกที่มีลักษณะเป็นแนวยาว เช่น กระดูกแขนหรือกระดูกขา โดยมีอาการเจ็บหรือบวมแดงที่บริเวณนั้นๆ

อาการ มะเร็งกระดูก อาจเกิดขึ้นที่กระดูกบริเวณใดก็ได้ แต่ส่วนมากมักเกิดกับกระดูกแนวยาวอย่างแขนส่วนบนหรือขา อาการของโรคที่พบได้บ่อยที่สุดคืออาการเจ็บกระดูก ซึ่งมักเริ่มจากอาการคล้ายฟกช้ำบริเวณกระดูกที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็ง หลังจากนั้นจะเริ่มเจ็บอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเจ็บเป็นพักๆ

มักเกิดขึ้นในตอนกลางคืนหรือขณะนั่งพัก ทั้งนี้อาการเจ็บปวดดังกล่าวอาจทำให้สับสนกับโรคข้ออักเสบในผู้ใหญ่ และอาการปวดจากการเจริญเติบโตของร่างกายในส่วนกระดูกและข้อของเด็กได้รอกจากอาการเจ็บแล้วยังอาจพบอาการบวมแดงจากการอักเสบ หรือสังเกตได้ถึงก้อนบวมบริเวณดังกล่าว

ซึ่งหากเป็นกระดูกที่อยู่ใกล้ข้อต่อ อาการบวมที่เกิดขึ้นอาจทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ยาก ในผู้ป่วยบางราย มะเร็งอาจส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลงจนแตกหักได้ง่ายเพียงหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

Skin cancer (Bone Cancer) is the most popular cell in the world due to the spread of cancer. Secondary types that are rarely seen often occur in longitudinal forms such as arms or bones, with pain or redness at the river.

Bone cancer symptoms may occur at any bone area. But most often with long bones such as upper arms or legs The most common symptom is bone pain. Which usually starts with a bruise-like condition on the bones affected by cancer After that, it will start to hurt continuously for a long time or will periodically get hurt.

Often occurs at night or while sitting The above symptoms may be confused with arthritis in adults. And pain from the growth of the body in the bones and joints of the child. Reel from pain and may also experience swelling and redness from inflammation. Or notice the lump swelling in that area

Which is if the bones are near the joints The resulting swelling may make the joints difficult to move. In some patients Cancer may result in the bones being weakened and broken easily by falling or receiving minor injuries.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com