มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

โรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

เยื่อบุช่องท้องเป็นอวัยวะที่มีความจำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ เป็นตัวปกป้องและบรรจุอวัยวะทั้งหลายที่อยู่ในช่องท้อง (เช่น ตับ ไต ลำไส้)

เยื่อบุช่องท้องมีหน้าที่หลักๆ คือ

 • ห่อหุ้มอวัยวะภายใน
 • ป้องกันอันตรายต่ออวัยวะภายใน

โรคของเยื่อบุช่องท้องที่พบบ่อยๆ ได้แก่

 • เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
 • เยื่อบุช่องท้องทะลุจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย
 • วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง

แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้องนั้นเป็น โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยมากๆ เป็นโรคร้ายแรง ลักษณะของโรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง มีดังนี้

 • มักเป็นกรณีการกระจายมาจากมะเร็งจากที่อื่นๆ
 • เป็นมะเร็งที่พบบ่อย

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้องนั้นเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุเกิดจากอะไรแน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งที่เยื่อบุช่องท้อง ได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
 • เป็นโรคมะเร็งอย่างอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก โอกาสรักษาหายน้อย แต่ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็ว และการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่ม โอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้แต่ไม่จำเพาะ

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • ก้อนเนื้อ

อาจคลำได้ก้อนเนื้อที่หน้าท้อง มักคลำได้ก้อนเล็กๆ เต็มไปหมด ที่ช่องท้องและมีเสียงกรอบแกรบเวลาคลำ

อาการจำเพาะที่ช่องท้อง

X ท้องมาน

x มีน้ำในช่องท้อง

สำหรับการรักษาโรคนี้ลำบากมาก เพราะมักแสดงถึงโรคที่รุนแรงมาก อาจรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดหรือการฉายแสง แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งเยื่อบุช่องท้องเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกัน ตนเองให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้าคลำพบก้อนเนื้อที่ท้องควรไปพบแพทย์
 • ถ้าเป็นมะเร็งอยู่ต้องรับการรักษา ติดตามผลกับแพทย์สม่ำเสมอ

Peritonitis
The peritoneum is an organ that is essential for human existence. Is a protector and contains all organs in the abdomen (such as liver, kidneys, intestines)

The peritoneum has the main function of

• Envelope encapsulation
• prevent danger to internal organs

Commonly found diseases of the peritoneum include
• peritonitis
• Peritonitis, perforation or accident
• tuberculosis of the peritoneum

But the important disease is cancer. Peritonitis is Cancer that is very common. Serious illness The characteristics of peritonitis are as follows.
• Often cases of cancer spread elsewhere
• is a common cancer

Causes and factors causing disease
Peritonitis is a serious cancer. At present, there is no scientific report indicating the cause. But the risk factors that may cause cancer of the peritoneum include
• have a family history of patients with peritonitis
• have other types of cancer already

Because this cancer is very serious Little chance of cure But if getting the correct diagnosis quickly And proper treatment Then can increase The opportunity to receive more treatment success
Symptoms or indications of the disease
• Pain
Abdominal pain can be found but not specific.
• Bored with food
Is not a specific symptom
• Extreme weight loss
Is not a specific symptom
• Feverish
Is not a specific symptom
• Meat Loaf

May feel the lump on the abdomen Often feel a small lump filled the abdomen and rustling sound when palpation
Specific symptoms in the abdomen
X Dropsy
x with ascites

มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com