มะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้

ลำไส้เป็นอวัยวะที่มีความจำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ถ้าไม่มีลำไส้มนุษย์ก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ ย่อมเสียชีวิตอย่าง แน่นอน มนุษย์ทุกคนจะมีลำไส้อยู่คนละ 2 ส่วน อยู่ภายในช่องท้อง คือ ลำไส้เล็ก ส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ส่วนที่ต่อมา จากลำไส้เล็ก (ขนาดจะใหญ่กว่าเลยเรียกว่า ลำไส้ใหญ่)

ลำไส้มีหน้าที่หลักๆ คือ

 • เป็นทางผ่านของอาหารที่กินเข้าไป
 • ย่อยอาหาร (ลำไส้เล็กส่วนต้น)
 • ดูดซึมอาหาร (ลำไส้เล็กส่วนกลางและส่วนปลาย)
 • ดูดซึมน้ำ (ลำไส้ใหญ่)
 • สร้างอุจจาระ (ลำไส้ใหญ่)
 • ขับถ่ายอุจจาระ (ลำไส้ใหญ่)

โรคของลำไส้ที่พบบ่อยๆ ได้แก่

 • ลำไส้อักเสบ
 • ลำไส้แตกจากอุบัติเหตุ
 • ลำไส้อุดตัน
 • ไส้ติ่งอักเสบ
 • วัณโรคลำไส้
 • ท้องร่วง ท้องเสีย
 • อหิวาตกโรค
 • ไทฟอยด์
 • บิดมีตัว บิดไม่มีตัว

แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งลำไส้นั้นเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยมากๆ เป็นโรคร้ายแรง

ลักษณะของโรคมะเร็งลำไส้ มีดังนี้

 • อาจเกิดจากต้นกำเนิดความผิดปกติในเซลล์ที่ลำไส้ หรือเป็นกรณีการกระจายมาจากมะเร็งที่อื่นๆ
 • มะเร็งส่วนของลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากในไทย และพบบ่อยมากๆ ในกลุ่มชาวตะวันตก
 • บางชนิดเป็นโรคที่ตรวจพบได้ยาก เช่น มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็ง ไส้ติ่ง

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งลำไส้นั้นเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุที่แน่ชัด (ยกเว้นมะเร็งลำไส้ที่เกิดจากโรคที่ ชื่อว่า อัลเซอร์เลทีฟโคไลทิส และ โปลิโปซิสโคไล ซึ่งเป็นโรคของลำไส้ที่ มีเหตุจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่ลำไส้) แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ลำไส้ ได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
 • เป็นโรคมะเร็งอย่างอื่น ๆ อยู่ก่อนแล้ว
 • กินอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะเนย
 • สูบบุหรี่
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ใช้ยาถ่ายเป็นประจำ
 • สวนล้างลำไส้ด้วยสารเคมีแปลกๆ

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก โอกาสรักษาหายต่ำ แต่ถ้าหาก ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็ว และการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้แต่ไม่จำเพาะ

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • ก้อนเนื้อ

อาจคลำพบก้อนเนื้อที่หน้าท้อง บางรายอาจคลำได้ทางทวารหนัก ถ้าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายหรือทวารหนัก

 • อาการจากการกดทับ

บางรายอาจมีการอุดตันของท่อน้ำเหลือง ทำให้บวมได้

 • อาการจากการกระจายของมะเร็ง

มักจะกระจายไปยังปอด ทำให้หายใจลำบาก น้ำท่วมปอด ตรวจพบ ก้อนในปอดจากการเอกซเรย์

 • อาการจำเพาะที่ลำไส้

x ถ่ายลำบาก

x ท้องผูก

x ท้องเสีย

X ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน

x ถ่ายดำ

x ถ่ายเป็นมูก

X อาจมีอาการโลหิตจางได้ (ถ้าเสียเลือดออกทางอุจจาระนานๆ)

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการ รักษาศัลยกรรม การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก อาจรักษาร่วมโดยการใช้การฉายแสงและเคมีบำบัด แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี ผู้ป่วยมักเสียชีวิตใน ระยะเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้าคลำพบก้อนที่ท้องหรือในทวารหนัก ควรไปพบแพทย์
 • ไม่สูบบุหรี่ ยาเส้น ซิการ์
 • ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีเนยจัด
 • ไม่ควรนำสารเคมีมาสวนล้างลำไส้เอง
 • เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอุจจาระดูเลือดแฝง ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในมะเร็งลําไส้ระยะแรกเริ่มที่ยังไม่มีอาการ
 • คนที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัว ควรจะได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • คนที่พบว่าเป็นโรคอัลเซอร์เลทีฟโคไลทสและโปสโปซิสโคไลต้องรับการผ่าตัดเอาลำไส้ออกทันทีเพื่อกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ในอนาคต
 • ปัจจุบันมีการตรวจเลือดหาสารมะเร็งจำเพาะต่อมะเร็งตับได้ คือ การตรวจสาร ซีอีเอ สามารถใช้คัดกรองโรคมะเร็งได้

Bowel cancer

The intestine is an organ that is necessary for human existence. Without a human intestine, it will not be able to continue living. Certainly died Every human being has 2 parts of the intestine, which are inside the abdomen, which is the small intestine. The following parts are from the stomach and large intestine, the later parts of the small intestine. (The size is bigger, so it’s called Large intestine)

The intestines have the main function:

 • is the way through which food is eaten
 • Digestion (Duodenum)
 • Absorbed food (Small intestine and middle part)
 • Absorbed water (large intestine)
 • Feces (large intestine)
 • Defecate (Large intestine)

Common intestinal diseases are:

 • Enteritis
 • Intestinal breakage
 • Bowel obstruction
 • Appendicitis
 • Intestinal tuberculosis
 • Diarrhea, diarrhea
 • Cholera
 • Typhoid
 • Twisted No twisting.

มะเร็งลำไส้

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com