โรคมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี

ท่อน้ำดีเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหาร อยู่ต่อจากตับลงมายังลําไส้เล็กส่วนต้น บริเวณเดียวกับที่มีท่อตับอ่อนมาเปิด

ท่อน้ำดีมีหน้าที่หลักๆ คือ เป็นทางผ่านของน้ำดีลงมาที่ลำไส้เล็ก ซึ่งน้ำดีจะเป็นตัวช่วยย่อยไขมันต่อไป

โรคของท่อน้ำดีที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ นิ่ว แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้นเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย เป็นโรคร้ายแรง

ลักษณะของโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีดังนี้

 • มักเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ที่ท่อน้ำดี
 • ทั่วไปจะไม่พบกรณีการกระจายมาจากมะเร็งจากที่อื่นๆ
 • เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากในเมืองไทย ทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้นเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • สูบบุหรี่
 • ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (มีการรณรงค์บ่อย แต่มักจะพูดไม่ชัดเจน พูดว่าเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งตับ)
 • บริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของดินประสิว

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษามากขึ้น แต่โดยมากผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้ว ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้ โดยจะปวดด้านบนขวา

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • อาการจากการกดทับ

มีการอุดตันของท่อน้ำดี ทำให้เป็นดีซ่าน ส่งผลให้มีอุจจาระสีซีดลง เป็นอาการที่พบบ่อยสุด

 • อาการจำเพาะที่ท่อน้ำดี

นอกจากจะมีอาการเหลือง ดีซ่าน ตามที่บอกมาแล้ว ก็อาจจะพบ ระดับเอนไซม์ที่จําเพาะต่อท่อน้ำดี คือ เอแอลพีในเลือดสูง

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการรักษา ศัลยกรรม การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี มักพบ เมื่ออาการเพียบแล้ว ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฏิบัติเพื่อ ป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • งดการสูบบุหรี่
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ไม่กินอาหารประเภทปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้า (ปลาที่เสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในตับที่ก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี คือ ปลาตะเพียน ปลาแม่สะแด้ง)
 • ไม่กินอาหารหมักดอง อาหารใส่ดินประสิว
 • เข้ารับการตรวจอุจจาระประจำปี กินยาถ่ายพยาธิใบไม้ประจำปี (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตที่โรคชุกชุม คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • ถ่ายอุจจาระลงในโถส้วมทุกครั้ง

Cholangiocarcinoma

The bile duct is an organ in the digestive system. Following from the liver down to the small intestine. The same area where the pancreas is open.

Bile ducts have primary functions. Which is the passage of bile down to the small intestine Which bile will help to digest fat.

Common bile duct disease Others include gallstones, but the important disease is cancer. Cholangiocarcinoma is a common cancer. Is a serious illness.

Characteristics of bile duct cancer Are as follows:

 • Often caused by abnormalities in the cells in the bile duct.
 • In general, cases of cancer spreading are not found elsewhere.
 • It is a very common cancer in Thailand. Eastern North

Causes and factors that cause disease

Cholangiocarcinoma is a serious cancer. There is currently no scientific report indicating the exact cause. But the risk factors that may cause bile duct cancer include:

 • Family history of bile duct cancer
 • Drink alcohol
 • Smoking
 • Infection with liver fluke (There are frequent campaigns But often do not speak clearly Say that it causes liver cancer)
 • Eat nitrate contaminated food

Because this cancer is very serious If the correct diagnosis, speed and appropriate treatment. Can increase the chances of success in the treatment But most of the patients often come to see a doctor when they have many symptoms Makes the treatment not effective as it should be.

โรคมะเร็งท่อน้ำดี

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com