มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ

ดับเป็นอวัยวะที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีตับอยู่คนละ 1 ตับอยู่ภายในช่องท้อง โดยจะวางอยู่ใต้ กะบังลมซึ่งอยู่ใต้ปอดขวาอีกที่หนึ่ง โดยตับยังสามารถแบ่งออกเป็นกลีบย่อยได้อีก คือ ข้างขวาและข้างซ้าย ตับกลีบข้างขวาจะใหญ่กว่าข้างซ้าย เล็กน้อย

ตับมีหน้าที่หลักๆ คือ

 • สร้างน้ำดี
 • กำจัดพิษ
 • สร้างโปรตีน

โรคของตับที่พบบ่อยๆ ได้แก่

 • ตับอักเสบ
 • ตับแข็ง

แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งตับนั้นเป็นโรคมะเร็ง ที่พบได้บ่อยมากๆ เป็นโรคร้ายแรง ลักษณะของโรคมะเร็งตับ มีดังนี้

 • อาจเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ที่ตับ หรือกรณีการกระจายมาจากมะเร็งที่อื่นๆ
 • เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากในคนไทย
 • สัมพันธ์กับการเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง โดยมะเร็งตับจะเป็นพัฒนาการระยะสุดท้ายของโรคเหล่านั้น
 • บางชนิดเป็นโรคหายากที่พบเฉพาะในเด็กเล็ก เกิดจากเซกำเนิดในตับ เรียกว่า มะเร็งชนิดเฮปาโตบาสโตมา

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทาง วิทยาศาสตร์ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัด (ยกเว้นมะเร็งชนิดเฮปาโตบาสโตมา พบว่าสัมพันธ์กับความผิดปกติทางกรรมพันธุ์) แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ ได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับ
 • เป็นโรคมะเร็งอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • สารพิษอะฟลาท็อกซินจากเชื้อรา
 • ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (โดยเฉพาะบีและซี)
 • สัมผัสสารพวกไวนิล พลาสติก
 • สัมผัสยาฆ่าแมลง

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก โอกาสรักษาหายน้อย แต่ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้ โดยลักษณะที่สำคัญ คือ ปวดท้องด้านบนใต้ชายโครงขวา

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จําเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • ก้อนเนื้อ

บางรายอาจคลำพบก้อนเนื้อได้ที่ท้องเอง โดยจะพบที่ท้องด้านบน ใต้ชายโครงขวา

 • อาการจากการกดทับ

บางรายอาจมีการอุดตันของท่อน้ำดี ทำให้เป็นดีซ่าน

 • อาการจำเพาะที่ตับ

x ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง

x เลือดออกง่าย (เกิดจากตับสังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ในการแข็ง ตัวของเลือดไม่ได้)

x ท้องมาน ท้องโต มีน้ำในท้อง

x บวม

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการ ศัลยกรรม การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก อาจรักษาร่วมโดยการใช้เคมีบำบัด แต่ผลการรักษายังไม่ค่อยดี ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งตับเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฏิบัติเพื่อ ป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้าคลำพบก้อนในท้อง ควรไปพบแพทย์
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มที่สุ่มเสียง
 • งดการสัมผัสเลือดผู้อื่น
 • งดการใช้ยาเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • ไม่กินอาหารพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถั่วลิสงคั่ว ที่ไม่ได้มาตรฐาน(อาจมีการปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซินได้)
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสยาฆ่าแมลง
 • หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกใส่อาหารร้อน และการสูดดมควันจากการเผาพลาสติก
 • ปัจจุบันมีการตรวจเลือดหาสารมะเร็งจำเพาะต่อมะเร็งตับได้ คือการตรวจสารอัลฟาฟีโตโปรตีน สามารถใช้คัดกรองโรคมะเร็งได้

Liver cancer

Liver cancer

Extinguish is an organ that is necessary for human life. Every human has 1 liver per liver in the abdomen. Which will be placed under Another diaphragm, which is under the right lung The liver can also be divided into sub-lobe. Is the right side and the left side The right liver is slightly larger than the left.

Liver has a primary duty

 • Generating bile
 • Eliminate the poison
 • Protein production

Common liver diseases I.e.

 • Hepatitis
 • Cirrhosis

But the important disease is Cancer Cancer of the liver is cancer. That is very common Serious illness Characteristics of liver cancer Here are the

 • May be due to abnormalities in the liver cells Or cases spread from cancer elsewhere
 • It is a very common cancer in Thai people.
 • Associated with chronic hepatitis and cirrhosis Liver cancer is the final development of those diseases.
 • Some are rare in young children. Caused by liver origin, called hepatobastoma,

Causes and factors that cause disease

Liver cancer is a serious cancer. At present, there is no way to report Science indicates the exact cause. (Except Heparato Bastoma type cancer Found to be related to hereditary disorders) But the risk factors that may cause liver cancer include:

มะเร็งตับ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com