มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน

ตับอ่อนเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหาร อยู่ค่อนไปทางด้านหลังของร่างกาย ตรงส่วนหัวของตจับอ่อนจะมีท่อต่อลงมายังลำไส้เล็กส่วนต้น บริเวณเดียวกับท่อน้ำดีมาเปิด

ตับอ่อนมีหน้าที่หลักๆคือ

 • สร้างน้ำย่อยอาหาร
 • สร้างฮอร์โมนที่ใชเควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่สำคัญ คือ อินซูลินและกลูคากอน

โรคของตับอ่อนที่พบบ่อยๆ ได้แก่

ตับอ่อนอักเสบ แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งตับอ่อน นั้นเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย เป็นโรคร้ายแรง

ลักษณะของโรคมะเร็งตับอ่อนมีดังนี้

 • มักเกิดความผิดปกติในเซลล์ที่ตับอ่อน โดยเฉพาะส่วนหัวของตับอ่อนที่อยู่ติดกับลำไส้เล็ก นอกจากนั้นยังมีชนิดที่พบได้น้อยมากแต่สำคัญ คือ ชนิดที่เป็นมะเร็งของเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน
 • ทั่วไปจะไม่พบในกรณีการกระจายมาจากที่อื่นๆ
 • เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งงที่ร้ายแรง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุที่แน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ตับอ่อนได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อน
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • สูบบุหรี่

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก หากได้รับการวินิฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้ โดยลักษณะที่สำคัญ คือ ปวดลึกๆ ร้าวไปถึงหลังจนตัวงอ

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดลงมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • อาการจากการกดทับ

มีการอุดตันของท่อน้ำดี ทำให้เป็นดีซ่าน ส่งผลให้อุจจาระมีสีซีดลง

 • อาการจำเพาะที่ตับอ่อน

ถ้าเป็นมะเร็งของเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำมาก หิวบ่อย ใจสั่น หมดสติได้

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรับรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการรักษาศัลยกรรม การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี มักพบเมื่อเป็นมากแล้ว ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง การใส่ใจตนเองให้ห่างไกลโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดหลังเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้ามีอาการหิวบ่อย เป็นลมบ่อย ควรไปพบแพทย์
 • งดการสูบบุหรี่
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

Pancreatic Cancer

The pancreas is an organ in the digestive system. Is at the back of the body At the head of the cartilage, there is a tube connecting to the duodenum. The same area as the bile duct is open.

The pancreas has the primary function:

 • Create gastric juice
 • Build hormones that control blood sugar levels, insulin and glucagon important

Common pancreatic diseases Including

Pancreatitis But the major disease is cancer, pancreatic cancer That is a common cancer Is a serious disease.

The characteristics of pancreatic cancer are as follows:

 • Often caused by abnormalities in the cells of the pancreas. Especially the head of the pancreas adjacent to the small intestine In addition, there are very few, but important, types that are cancerous cells of insulin-producing cells.
 • Generally, they are not found in cases from other locations.
 • Is a common cancer.

Causes and factors causing disease

Pancreatic cancer is a serious cancer. At present, there is no scientific report indicating the exact cause. But the risk factors that cause cancer in the pancreas are

 • Have a family history of pancreatic cancer
 • Drink alcohol
 • Smoking

Because this type of cancer is very serious. If receiving correct diagnosis, fast and appropriate treatment Can increase the chances of achieving more treatment.

มะเร็งตับอ่อน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com