มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารอยู่ในทางเดินอาหาร ส่วนที่ต่อจากหลอกอาหารเป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยตำแหน่งของกระเพาะอาหารจะอยู่ในท้องด้านบน บริเวณลิ้นปี่ยาวไปถึงด้านซ้าย

กระเพาะอาหารมีหน้าที่หลักๆคือ

 • การใช้เป็นทางผ่านของอาหารในระบบทางเดินอาหาร
 • ใช้ย่อยอาหาร
 • สร้างสารที่จำเป็นต่อการดูดซึมวิตามินบี

โรคของกระเพาะอาหารที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่

 • ติดเชื้อ
 • กระเพาะอาหารอักเสบ
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • กรดไหลย้อน

แต่โรคที่สำคัญคือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย เป็นโรคร้ายแรง ลักษณะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีดังนี้

 • มักเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ที่กระเพาะอาหาร
 • ทั่วไปจะไม่พบกรณีการกระจายมาจากที่อื่นๆ
 • เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อย

เนื่องจากมะเร็งเป็นที่กระเพาะอาหารอยู่ลึกจึงมองไม่เห็นด้วยตาต้องใช้การเอ็กซเรย์พิเศษที่เรียกว่า การกลืนแป้งตรวจ

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ในปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่สำคัญคือ การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่ชื่อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ซึ่งหากมีการติดเชื้อเรื้อรังร่วมกันเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง แล้วอาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งตามมา

ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคกดไหลย้อนเรื้อรัง
 • เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก หากได้รับการวินิฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการศึกษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดท้องพบได้ แต่ไม่สามารแยกแยะจากโรคกระเพาะอาหารชนิดอื่นๆได้

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • อาการจำเพาะที่กระเพาะอาหาร

แผลโดยมักเป็นแผลใหญ่ที่กัดลึก เห็นได้ชัดจากการกลืนแป้งส่งผลให้มีอุจาระสีดำคล้ำ

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการรักษาศัลยกรรม การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจตนเองให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • ถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังควรไปพบแพทย์
 • ถ้ามีโรคแผลในกระเพาะอาหารต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด และต้องรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
 • ถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังควรรับการตรวจด้วยการกลืนแป้ง หรือส่องกล้องกระเพาะอาหาร เพื่อพิสูจน์ชิ้นเนื้อโรคคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • งดสูบการสูบบุหรี่
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ปัจจุบันสามารถตรวจเลือดหาการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรได้

The stomach is in the digestive tract The part following the food trick is the part that cannot be seen. In which the stomach is placed in the upper stomach The epigastric region extends to the left.

The stomach has the main function of

Use as a passage of food in the digestive system

Use food

Create substances that are essential for the absorption of B vitamins.

Diseases of the stomach that are frequently found Namely

 • Infected
 • Gastritis
 • Gastric ulcer
 • Gastroesophageal reflux

But the important disease is cancer. Stomach cancer is a rare disease. Is a serious disease The characteristics of stomach cancer are as follows:

 • Usually caused by abnormalities in the stomach cells.
 • In general, cases do not spread from other places.
 • It is a rare cancer.

Since the cancer is deep in the stomach, it is not visible to the eye, requiring special x-ray called Powder swallowing examination

Causes and factors that cause disease

Stomach cancer is a serious cancer. At present, there are clear scientific reports that one of the major causes of stomach cancer is Stomach bacterial infection named Helicobacter pylori, if there is a chronic infection with chronic peptic ulcer disease And may result in cancer following.

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com