มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร

โรคมะเร็งหลออาหาร

ทุกคนมีหลอดอาหาร หลอดอาหารอยู่ในทางเดินอาหาร ส่วนที่ผ่าน ลำคอ อยู่หลังหลอดลม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้

หลอดอาหารมีหน้าที่หลักๆ คือ

 • ใช้เป็นทางผ่านของอาหารจากคอหอยลงไปกระเพาะอาหาร
 •  เป็นเส้นทางการอาเจียนออกจากกระเพาะอาหาร

โรคของหลอดอาหารที่พบบ่อยๆ ได้แก่

 • ติดเชื้อ
 • หลอดอาหารตีบจากการกินกรด
 • หลอดอาหารไม่บีบตัว

แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งหลอดอาหารนั้นเป็น โรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นโรคร้ายแรงลักษณะของโรคมะเร็งหลอดอาหาร มีดังนี้

 • มักเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ที่หลอดอาหาร
 • ทั่วไปจะไม่พบกรณีการกระจายมาจากมะเร็งที่อื่นๆ เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อย

เนื่องจากมะเร็งเป็นที่หลอดอาหารอยู่ลึกจึงมองไม่เห็นด้วยตา ต้อง ใช้การเอกซเรย์พิเศษที่เรียกว่า การกลืนแป้งตรวจ โดยจะพบการติดตัน แบบผิดปกติคล้ายกับรอยแทะ

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งหลอดอาหารนั้นเป็นมะเร็งที่ร้ายแรง ยังไม่พบสาเหตุที่ แน่ชัด แต่เชื่อว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร ได้แก่

 • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
 • ได้รับรังสีที่คอบ่อยๆ
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรัง

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ร้ายแรงมาก หากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความ สำเร็จในการรักษามากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

อาการปวดมักบอกได้ไม่ชัดเจน

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

อาการจำเพาะที่หลอดอาหาร

x กลืนอาหารไม่ได้

x กลืนอาหารลำบาก

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการรักษา ศัลยกรรม ซึ่งการผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคมะเร็งหลอดอาหารเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกัน ตนเองให้ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ข้อเสนอแนะข้อ ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 1. หลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ที่คอโดยไม่จำเป็น
 2. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 3. อย่ากลืนอาหารร้อนจัด
 4. ถ้ามีความผิดปกติของการกลืนควรไปพบแพทย์
 5. งดการสูบบุหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

Symptoms or indications of the disease

 • Pain

Pain is often not clear.

 • Bored of food

Symptoms are not specific.

 • Weight loss

Symptoms are not specific.

 • Fever

Symptoms are not specific.

Symptoms specific to the esophagus

x can’t swallow food

x difficulty swallowing food

For the treatment of this disease If found and hurriedly treated early By means of surgical treatment in which surgery is the main treatment.

Taking care of yourself far away from diseases

Because esophageal cancer is a serious disease Protection So far away from that disease is very important. Suggestions Practice to prevent cancer easily As follows

 1. Avoid unnecessary neck x-rays.
 2. Eat 5 dishes. To get complete nutrients
 3. Don’t swallow hot food.
 4. If swallowing disorders, see a doctor.
 5. Refrain from smoking, not drinking any alcoholic beverages.

Because this type of cancer is very serious If receiving the correct diagnosis Fast and proper treatment Can increase the chance of receiving More successful treatment

มะเร็งหลอดอาหาร

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com