มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ

โรคมะเร็งอัณฑะ

อัณฑะนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายชนิดหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเพศชาย อัณฑะอยู่ที่บริเวณส่วนล่างที่ขาหนีบยื่นออกมา นอกช่องท้อง

อัณฑะมีหน้าที่หลักๆ คือ

x สร้างฮอร์โมนเพศชาย

x สร้างอสุจิ

x เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาย

โรคของอัณฑะที่พบ ได้แก่

 • ติดเชื้อ
 • บิดขั้ว
 • ทองแดง
 • หมัน
 • ไข่ช้าง (ติดเชื้อพยาธิเท้าช้าง)

แต่โรคที่สำคัญ คือ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งอัณฑะนั้นแม้ว่าเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ทว่าสำคัญ เพราะเป็นโรคไม่ร้ายแรงมาก หายได้ถ้ารีบรักษา ลักษณะของโรคมะเร็งอัณฑะ มีดังนี้

 • มักเกิดจากความผิดปกติในเซลล์อัณฑะ
 • เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ชายที่พบได้บ่อย

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

โรคมะเร็งอัณฑะนั้นเป็นมะเร็งชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุที่แน่ชัดเกิด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิด โรคมะเร็งอัณฑะ ได้แก่

 • มีประวัติผู้ป่วยเป็นมะเร็งอัณฑะในครอบครัว
 • สัมผัสรังสี
 • เป็นโรคไข่ทองแดง

เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้ถ้าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและการ รักษาที่เหมาะสมก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในการรักษา มากขึ้น

อาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค

 • ปวด

เป็นอาการไม่จำเพาะ อาจพบการปวดร้าวถึงขาหนีบ ปวดจนจุก

 • เบื่ออาหาร

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • น้ำหนักลดมาก

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีไข้

เป็นอาการไม่จำเพาะ

 • มีก้อนเนื้อ

ก้อนเนื้อผิดปกติที่อัณฑะพบได้ และคลำได้

 • อาการเฉพาะของมะเร็งอัณฑะ

X น้ำกามเป็นเลือด

X น้ำกามหลั่งผิดปกติ

สำหรับการรักษาโรคนี้ ถ้าพบและรีบรักษาแต่เนิ่นๆ โดยวิธีการ รักษาที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก โอกาสหายขาดมีสูง แต่เนื่องจากอัณฑะเป็นสัญลักษณ์ทางเพศทางจิตใจ ผู้ป่วยจึงมักอิดออด ไม่ยอมรับการผ่าตัดจนอาการเป็นมาก (แน่นอนว่าหลังผ่าตัดจะเป็นหมัน)

การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค

เนื่องจากโรคอัณฑะเป็นโรคร้ายแรง การใส่ใจป้องกันตนเองให้ ห่างไกลจากโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ขอเสนอแนะข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมะเร็งง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 • หลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ที่ไม่จำเป็น
 • ถ้าตรวจพบมีน้ำกามผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย
 • ตรวจอัณฑะด้วยตนเองเป็นประจำขณะอาบน้ำจำเพาะ

Testicular cancer

The testes are important organs of one body. Is a symbol of male sexuality The testes are located in the lower part of the groin. Outside the abdomen

The testes have the main function:

x Build testosterone

x Sperm

x is a symbol of masculinity

Diseases of the testicles found are:

 • Infected
 • Twist the terminal.
 • Copper
 • Sterile
 • Elephant eggs (Parasitic infection elephantiasis)

But the major disease is cancer. Testicular cancer, though, is a disease that is rarely found but important. Because the disease is not very serious Can heal if hurriedly treated The characteristics of testicular cancer are as follows:

 • Often caused by abnormalities in the testicular cells.
 • A common male reproductive cancer

Causes and factors that cause disease

Testicular cancer is a type of cancer. At present there is no scientific report indicating the exact cause. But important risk factors that cause Testicular cancer, including

 • There is a history of patients with testicular cancer in the family.
 • Radiation exposure
 • Copper egg disease

Due to this type of cancer, if diagnosed correctly and quickly Proper treatment can increase your chances of achieving more treatment.

Symptoms or indications of the disease

 • Pain

is not a specific symptom May experience pain in the groin, pain and pacifier

 • Bored of food

is not specific.

 • Weight loss

is not specific.

 • have fever

is not specific.

 • There is a lump.

Abnormal lumps that the testes can find And can feel.

 • Specific symptoms of testicular cancer

X semen blood

X cum ejaculation abnormalities

มะเร็งอัณฑะ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.42wy.com